Beyin Kanamaları

Beyin kanamaları oluş sebeplerine göre, travmaya bağlı olanlar ve kendiliğinden meydana gelenler olmak üzere ikiye ayrılabilir.

Beyin kanamasına yol açan durumlar:

1-Travma: başın darbe almasıdır. Darbenin geldiği yer ve kafada yarattığı hasara bağlı olarak ( kemik kırığı, beyin dokusu hasarı, damar zedelenmesi gibi ) gelişen beyin kanamaları çeşitli tip ve kompartmanlarda olabilir.

2-Hipertansiyon ( Yüksek tansiyon) :Kan basıncının yükselmesi sonucunda beyin dokusu içerisine veya beyni saran zarların arasına kanama oluşabilir.

3-Damar hastalığına bağlı olarak: Anevrizma gibi damar cidarında zayıflamaya neden olan durumlarda ortaya çıkan beyin kanamaları genellikle beyni saran zarların arasına olur.

4-Beyin içerisindeki küçük toplardamarlarda veya beynin ana toplardamarlarında ortaya çıkan tıkanıklık sonucunda oluşabilir.

5-Yeterli kan gelmediği için veya başka nedenlerle hasar görmüş beyin dokusu içerisinde kanama gelişebilir.

6-Bazı beyin tümörlerinde, tümör içi kanamalar oluşabilir.

7-Bazı kan hastalıklarında vücudun diğer organlarında olduğu gibi, beyin kanaması da görülebilir.

Travma dışı nedenlerle oluşan beyin kanamaları şu alt başlıklarda incelenebilir:

1)    Hipertansiyona bağlı beyin içi kanamalar ( Hipertansif İntraserebral hematomlar)

2)    Damarsal anomalilere bağlı beyin içi kanamalar

3)    Subaraknoidal kanamalar (SAK)

4)    Subdural kanamalar